Nikita

12.12.2020

Nikita Amber Abbas (19), nestleder i Norges handikap forbund Ungdom 

Juleglede

Glede er det julen skal bringe med seg

Men er det mulig å føle på det?

Når de fattige i samfunnet mangler alt

Mat, varme, noen også et tak over hodet?


Glede er det julen skal bringe med seg

Men er det mulig å kjenne på det?

Når desperate rop høres i vintervinden

et  barn ligger død ved strandkanten?


Glede er det julen skal bringe med seg

Men er det mulig å nyte det?

Når de som er ensomme blir usynlige

og føler at livet er tungt å bære, helt alene?


Glede er det julen skal bringe med seg

Men er det så lett å føle?

Når funksjonshemmende ekskluderes,

Ikke inviteres til julebord

fordi de ikke fant et tilrettelagt lokale?


Glede er det julen skal bringe med seg

Men har det ikke en bitter bismak?

Når foreldre drikker seg så fulle

at julen blir ødelagt og

barna må bli de voksne?


Glede er det julen skal bringe med seg

Men kommer ikke noe i veien?

Når så veldig mange gruer seg

fordi de ikke har råd til å kjøpe gaver?


Glede er det julen skal bringe med seg

Den er for alle, ikke bare de heldige og privilegerte.

Kanskje du i år vil gjøre en forskjell, gi glede

Kanskje du i år ikke lukker øynene fordi det er ubehagelig?


Nikita Amber Abbas, 19 år rettighetsforkjemper. Tidligere ungdomsambassadør for Plan International og Landsstyre representant for Press Redd Barna ungdom. Nåværende nestleder i Norges handikap forbund ungdom og nestleder i Ungdomsrådet for Oslo universitetssykehus